# mladi  psiha  mentalnozdravlje  upoznajsebe

Zašto se registrirati?

# mladi  psiha  mentalnozdravlje  upoznajsebe

Iskorak – LGBT udruga

Zalažemo se za vrijednosti civilnog društva poput individualnih sloboda, nenasilja, ravnopravnosti, pravednosti, tolerancije i prihvaćanja različitosti, humanizma i ljubavi. Naši principi djelovanja su transparentnost, otvorenost, dobrobit LGBT zajednice i kredibilitet pred LGBT zajednicom. Jedinstveni smo po tome što se po prvi puta u našoj organizaciji okupljaju osobe kojima nije bitno pitanje različitosti u seksualnosti ili […]

Centar za zaštitu mentalnog zdravlja u zajednici (Dom zdravlja Zagreb – zapad)

Dom zdravlja Zagreb-Zapad je ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu zapadnog dijela grada Zagreba (cca 260 000 stanovnika) iz područja zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini.Zadaća nam je i želja sve usluge pružiti na najvišoj mogućoj razini. Također nam je želja izaći Vama u susret i olakšati pristup zdravstvenoj zaštiti koliko je god moguće. Način pružanja […]

Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti

Zaštita mentalnog zdravlja na razini Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih problema mentalnog zdravlja kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici. Problemi mentalnog zdravlja rezultat su međusobne interakcije bioloških, psihološki, socijalnih i okolišnih čimbenika kod osobe tako da je plan liječenja uvijek individualno prilagođen potrebama uz […]

HZJZ – Služba za promicanje zdravlja (Odjel za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti)

Promotivne i preventivne aktivnosti na području mentalnog zdravlja, uključujući promicanje zdravih stilova života i prevenciju ovisnosti, osnovne su zadaće Odjela za promicanje mentalnog zdravlja. Usluge Savjetovališta za mentalno zdravlje temelje se na boljem razumijevanju pozitivnog mentalnog zdravlja, zdravstvenom obrazovanju i pružanju informacija, motiviranju na ulaganje u mentalno zdravlje i osobni razvoj, motiviranju i pružanju podrške […]

Klinika za psihijatriju – KBC Sestre milosrdnice

Zdravstvenu djelatnost obavlja na najvišoj razini poštujući načela medicinske etike i deontologije. Osim dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege obavlja i specijalističko-konzilijarnu djelatnost. Način pružanja psihološke pomoći: uživo AdresaKlinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Vinogradska cesta 29, Zagreb Radno vrijemePolikliničko-konzilijarne ambulante rade radnim danom u jutarnjoj i/ili popodnevnoj smjeni. Informacije o radnom vremenu su izvješene […]

Klinika za psihijatriju Vrapče

Od svojih začetaka Klinika za psihijatriju zamišljena je kao „lječilište i opskrbilište“ te „učilište“. U tome smislu, kao stožernoj psihijatrijskoj ustanovi u Republici Hrvatskoj temeljna misija svakog našeg djelovanja jest poboljšanje dobrobiti i blagostanja osoba s duševnim (ili psihičkim) smetnjama. Isto se prije svega odnosi na svakodnevno pružanje zdravstvene no i svake druge zaštite i […]

Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan zdravstvena je ustanova za stacionarno akutno i produženo te ambulantno i liječenje u dnevnoj bolnici kao i psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, neurotskih te vezanih za stres i somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja, ovisnosti o alkoholu i drogama te organskih i simptomatskih poremećaja kod punoljetnih osoba. […]

Psihološko savjetovalište Sveučilišta u Splitu

Psihološko savjetovalište organizira savjetodavne i edukativne aktivnosti kojima je cilj ponuditi pomoć i podršku studentima u rješavanju osobnih teskoća, povećanju efikasnosti studiranja i unaprjeđenju kvalitete života. Prevladavaju aktivnosti individualnog savjetovanja studenata koji se javljaju zbog problema vezanih uz akademsko postignuće i prilagodbu, teskoća u interpersonalnim odnosima, negativnih emocionalnih stanja i sl. Način pružanja psihološke pomoći: uživo AdresaUlica […]

Služba za profesionalno savjetovanje studenata Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

Cilj osnivača savjetovališta bio je učiniti dostupnijom pomoć studentima u svladavanju problema vezanih uz učenje, ali i prilagodbi studentskom načinu života. Inicijativa je od strane Fakulteta prepoznata kao kvalitetna i došlo je do osnivanja Ureda za potporu studenata. 2011. godine Ured je preimenovan u Psihološko savjetovalište za studente Filozofskog fakulteta, a tada mu je dodijeljen […]

Zašto se registrirati u OnMyMind aplikaciju?

Prijava u OnMyMind je potpuno dobrovoljna i služi samo da bi aplikacija mogla zapamtiti gdje si stao s lekcijom, dodijeliti ti bedževe uspjeha, znati koje si kvizove i kako ispunio i slično.

Ukoliko to ne želiš, slobodno nastavi s korištenjem OnMyMind sadržaja bez prijave!

Postavi OMM poveznicu na početni ekran svog mobitela.

Ako imaš Android uređaj:

  1. U desnom gornjem kutu klikni na izbornik internet preglednika.
  2. Odaberi “Add to home screen”

Ako imaš iPhone:

  1. Klikni na Share gumb na dnu ekrana
  2. Odaberi “Add to home screen”