# mladi  psiha  mentalnozdravlje  upoznajsebe

Zašto se registrirati?

# mladi  psiha  mentalnozdravlje  upoznajsebe

Pravila privatnosti

Opće informacije

Voditelj obrade osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju u sklopu mrežne stranice/aplikacije https://onmymind.hr (dalje u tekstu: OnMyMind) je Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije sa sjedištem na adresi Krešimirova 52a, 51000 Rijeka – Hrvatska. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije poštuje sva načela zaštite osobnih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka

OnMyMind aplikacija u dijelu dobrovoljne prijave prikuplja samo podatke o adresi e-pošte i imenu/nadimku korisnika. Također moguće je da aplikacija u dijelu u kojem se ne traži prijava, a u svrhu anketiranja i istraživanja o mentalnom zdravlju mladih traži i druge podatke o općim osobnim karakteristikama korisnika (spol, dob, mjesto prebivališta, obrazovanje, radna aktivnost, zdravstveni status), općim karakteristikama korisnikova kućanstva (broj članova, percepcija prihoda) te drugim dobrovoljno navedenim osobnim podacima. Upisom traženih osobnih podataka korisnik daje privolu da se navedeni podaci upotrebljavaju u navedenu svrhu.

Svrha obrade osobnih podataka

Podatak o e-pošti korisnika u dijelu dobrovoljne prijeve u aplikaciju nužan je kao identifikacijski element kako bi se korisniku omogučili personalizirano iskustvo unutar aplikacije. Npr. dodjeljivanje bedževa nakon završetka određenog programa, davanje diploma, praćenje uspjeha u ispunjavanju kvizova i sl. Ostali osobni podaci koji se prikupljaju u dijelu gdje prijava nije potrebna služe u svrhu istraživanja ili boljem shvaćanju konteksta problema zbog kojeg se korisnik obraća za savjet te radi statističke analize obilježja korisnika usluge. Temeljem tih odgovora nije moguće identificirati korisnika.

Zakonitost obrade osobnih podataka 

Podaci se daju dobrovoljno. Adresa e-pošte i ime/nadimak nužni su za rad aplikacije u dijelu gdje se korisnik prijavljuje (za personalizirano iskustvo), stoga se prikupljaju na zakonitoj osnovi u skladu s člankom 6., stavak 1., točka b. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Razdoblje pohrane osobnih podataka

Podaci se pohranjuju na neodređeno razdoblje, a u slučaju duže neaktivnosti korisnika moguće je da se podaci obrišu.

Kategorije primatelja podataka

Prikupljeni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama.

Prijenos u treće zemlje

Osobni podaci ne namjeravaju se prenositi međunarodnim organizacijama ili u treće zemlje.

Sigurnost obrade

U svrhu zaštite osobnih podataka uvedene su odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje osiguravaju razinu sigurnosti koja odgovara rizicima koje predstavlja obrada podataka i prirodi osobnih podataka koji se štite, imajući na umu karakteristike i troškove njihova uvođenja.

Nakon provedene procjene rizika poduzete su primjerene mjere kako bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog ili nezakonitog uništenja ili slučajnog gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa, osobito u slučajevima kada obrada uključuje prijenos osobnih podataka putem mreže, te od svih drugih nezakonitih oblika obrade.

Prava korisnika

Pravo na pristup osobnim podacima

Korisnik u svakom trenutku ima pravo zatražiti informaciju o obradi svojih osobnih podataka te na pristup svojim osobnim podacima, ako se obrađuju.

Pravo na ispravak osobnih podataka

Temeljem zahtjeva korisnika bez odgađanja dopunit će se ili ispraviti osobni podaci korisnika.  

Pravo na brisanje osobnih podataka

Ako korisnik to zatraži, njegovi će se osobni podaci obrisati bez odgađanja i o tome će se korisnik obavijestiti. 

Pravo na pritužbu i prigovor

Korisnik može podnijeti pritužbu ili prigovor na obradu svojih osobnih podataka. Sve pritužbe ili prigovori nastoje se obraditi u roku od mjesec dana. Ako se u roku od mjesec dana zbog bilo kojeg razloga ne uspije donijeti odluka, obavijestit će se korisnika o razlozima kašnjenja i o roku u kojem može očekivati rješavanje pritužbe ili prigovora (ne duže od dva mjeseca).

Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka

Korisnik ima pravo zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka kada osporava točnost podataka (na razdoblje kojim se omogućuje provjera točnosti), ako je obrada podataka nezakonita, a protivi se brisanju podataka, te ako uloži prigovor na obradu, čime može ograničiti istu sve do rješavanja prigovora.

Administrativni trošak

Korisnik ostvaruje navedena prava bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška, o čemu će dobiti obavijest prije naplate.

Način ostvarivanja prava

Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan dostaviti nužne podatke potrebne za njegovu identifikaciju i postupanje po zahtjevu.

Odgovori na postavljene zahtjeve za ostvarenje prava korisnika te odgovori na ostale upite i tražene informacije korisniku se dostavljaju u elektroničkom obliku, osim ako u zahtjevu korisnika nedostaje adresa e-pošte ili korisnik izričito zahtijeva dostavu odgovora putem pošte.

Promjene u pravilima o privatnosti

Provode se redovne provjere i dopune organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka kako bi se osigurala njihova adekvatna zaštita. Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije zadržava pravo izmjene Pravila privatnosti u bilo kojem trenutku, a korisnike se upućuje da ih redovito provjeravaju.

U slučaju da dopune i izmjene mogu bitno utjecati na prava i slobode korisnika, korisnici će o tome biti obaviješteni. Korisnici čiji se kontakt podatak nalazi u sustavu pohrane, obavijestit će se izravno, a korisnici čiji je kontakt podatak izbrisan, obavijestit će se putem ove mrežne stranice i/ili sredstvima javnog priopćavanja.

Upiti i komentari

Za sva pitanja u vezi sa zaštitom osobnih podataka na ovoj mrežnoj stranici korisnici se mogu obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka.
na mail: info@onmymind.hr
na adresu: Krešimirova 52a, 51000 Rijeka

Prigovor Agenciji za zaštitu podataka

Ako korisnik smatra da je došlo do povrede njegovih prava, prigovor može uputiti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10000 Zagreb.

Zašto se registrirati u OnMyMind aplikaciju?

Prijava u OnMyMind je potpuno dobrovoljna i služi samo da bi aplikacija mogla zapamtiti gdje si stao s lekcijom, dodijeliti ti bedževe uspjeha, znati koje si kvizove i kako ispunio i slično.

Ukoliko to ne želiš, slobodno nastavi s korištenjem OnMyMind sadržaja bez prijave!

Postavi OMM poveznicu na početni ekran svog mobitela.

Ako imaš Android uređaj:

  1. U desnom gornjem kutu klikni na izbornik internet preglednika.
  2. Odaberi “Add to home screen”

Ako imaš iPhone:

  1. Klikni na Share gumb na dnu ekrana
  2. Odaberi “Add to home screen”