# mladi  psiha  mentalnozdravlje  upoznajsebe

Zašto se registrirati?

# mladi  psiha  mentalnozdravlje  upoznajsebe

Psihijatrijska bolnica „Sveti Ivan“

S liječničkom uputnicom

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan zdravstvena je ustanova za stacionarno akutno i produženo te ambulantno i liječenje u dnevnoj bolnici kao i psihosocijalnu rehabilitaciju oboljelih od psihotičnih poremećaja, poremećaja raspoloženja, neurotskih te vezanih za stres i somatoformnih poremećaja, poremećaja ličnosti i ponašanja, ovisnosti o alkoholu i drogama te organskih i simptomatskih poremećaja kod punoljetnih osoba. U prevenciji, liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji primjenjuju se biološke, psihoterapijske i socioterapijske metode, s usmjerenjem na psihodinamski i socijalnopsihijatrijski pristup te primjenu psihoterapije, psihoedukacije i psihosocijalnih intervencija u liječenju i psihosocijalnoj rehabilitaciji pacijenata s psihotičnim poremećajima.

Klinika za psihijatriju Sveti Ivan ustrojena je i djeluje po konceptu psihijatrije u zajednici s ciljem da liječenje u bolnici bude što kraće, te da se pacijenti što prije oporave i osposobe za povratak u obitelj, na radno mjesto i u društvo. Članovi obitelji pacijenta uključuju se u program edukacije tako da postanu aktivni sudionici u liječenju svog oboljelog člana, te da zajedno sa stručnjacima budu i subjekti procesa destigmatizacije psihičkih poremećaja i psihijatrijskog liječenja.

Način pružanja psihološke pomoći: uživo

Adresa
Jankomir 11, pp 68, 10 090 Zagreb

Radno vrijeme
Jedinica za centralno naručivanje: svaki radni dan 7:00 – 20:00 sati
Hitna psihijatrijska ambulanta: svakodnevno 00 – 24 sata

Zašto se registrirati u OnMyMind aplikaciju?

Prijava u OnMyMind je potpuno dobrovoljna i služi samo da bi aplikacija mogla zapamtiti gdje si stao s lekcijom, dodijeliti ti bedževe uspjeha, znati koje si kvizove i kako ispunio i slično.

Ukoliko to ne želiš, slobodno nastavi s korištenjem OnMyMind sadržaja bez prijave!

Postavi OMM poveznicu na početni ekran svog mobitela.

Ako imaš Android uređaj:

  1. U desnom gornjem kutu klikni na izbornik internet preglednika.
  2. Odaberi “Add to home screen”

Ako imaš iPhone:

  1. Klikni na Share gumb na dnu ekrana
  2. Odaberi “Add to home screen”